Принтање во боја на пласитични и метални ознаки за проводници и кабли!
Принтање во боја на пласитични и метални ознаки за проводници и кабли!
Ефикасни и сигурни напојувања во компактен  дизајн по достапна цена!
Ефикасни и сигурни напојувања во компактен дизајн по достапна цена!
Докажано најиздржливи контактори во тешки услови до 2600А!
Докажано најиздржливи контактори во тешки услови до 2600А!

 

 

Weidmueller 

Информативни материјали
(Каталози, Брошури, Технички информации и Техничка документација)
www.weidmueller.com/int/service/online-support-and-downloads

Софтвер
https://www.weidmueller.com/int/service/product_software.jsp 

Драјвери за принтер и упатства
www.weidmueller.com/int/products/systemised-marking/software/m-print--pro

CAE податоци
www.weidmueller.com/int/service/online-support-and-downloads/engineering-data

Упатства за управување, Сертификати и Одобрувања
www.weidmueller.com/int/service/online-support-and-downloads/approvals--certificates-and-declaration-of-conformity

IECEx / ATEX - Одобренија
www.weidmueller.com/int/service/online-support-and-downloads/approvals--certificates-and-declaration-of-conformity

Филмови за функциите на производите
https://www.youtube.com/user/WeidmuellerInterface